Pressemeddelelse udsendt tirsdag d. 16 aug. 2005

 

Direktøren og markedschefen i Uponor A/S tryner lille opfinder på Bornholm.

 

I den verserende patentstrid bliver opfinder Torben Jensen tilbudt at forlange 10-20.000,- kr. af markedschef Jann Eiskjær, så behøver man nemlig ikke inddrage Uponors advokater. Og så kunne man bare blive enige om at lukke sagen.

 

Markedschef Jann Eiskjær fra Uponor A/S opsøgte helt bevidst kun den ene at to opfindere, nemlig Ernst Kragh, som havde underskrevet en Options - og Licenskontrakt sammen med Rottebekæmpelsesselskabets opfinder Torben Jensen.

 

Opfinder Ernst Kragh kontaktede i år 2000 med hjælp af Teknologisk Institut og Opfinderkontoret opfinder Torben Jensen. Ernst Kragh søgte samarbejdspartner, fordi han ikke selv på daværende tidspunkt havde tilstrækkelig forudsætning og ekspertise til at kunne færdigudvikle sin grundide om at få en rottespærre til lige gennemløb VA-godkendt til kloaksystemerne i Danmark.

 

Opfinder Torben Jensen og Rottebekæmpelsesselskabet videreudviklede gennem mange måneder Ernst Kraghs grundide, afprøvede og testede produktet i praksis med et godt og lovende resultat. Derfor blev der d. 24 august år 2001 underskrevet en Options - og Licenskontrakt, der for troværdighedens og retssikkerhedens skyld er udfærdiget af Opfinderkontoret på Teknologisk Institut.

 

Uponors markedschef Jann Eiskjær tilbød nu den ene opfinder, nemlig Ernst Kragh en licenskontrakt med Uponor A/S, hvis han på grund af sin nu oparbejdede speciel viden kunne udvikle en VA-godkendt rottespærre til Uponors brøndsystemer. Samtidig blev Ernst Kragh tilbudt, at alle hans udviklingsomkostninger ville blive afholdt at Uponor A/S i den forbindelse. Desuden ville Uponor A/S også afholde alle Ernst Kraghs udgifter i forbindelse med en eventuel retssag mod den anden opfinder Torben Jensen, når han ville påstå, at der nu var tale om en misligholdelse af indholdet i Options - og Licenskontrakten. Alt sammen fordi Uponor A/S bevidst valgte, at de kun ville have et samarbejde med smedemester Ernst Kragh Åbakken 6A Ganges Bro Næstved.

Uponors markedschef Jann Eiskjær og Ernst Kragh har nu i fællesskab kunnet udvikle en rottespærre til Uponors brøndsystemer, som de markedsfører som et nyt patenteret produkt. Det har jeg i øvrigt senere undersøgt og fået dokumenteret, at Ernst Kraghs og Uponors markedsføring af deres fælles produkt rottespærren som et nyt patenteret produkt er en ulovlig markedsføring i Danmark, fordi der nemlig ikke findes noget patentnummer på produktet rottespærren.

 

Nu er det store spørgsmål om opfinder Torben Jensen og Rottebekæmpelsesselskabet tør forsvare deres juridiske rettigheder i en retssag? Det multinationale store selskab

Uponor A/S kan med lethed gennem en lang kunstig og opslidende retssag mod opfinder Torben Jensen og det lille Rottebekæmpelsesselskab undergrave deres økonomi og slide det lille selskab i stumper og stykker, for derefter at overtage det hele på et efterfølgende konkursbo.

 

Det er hvad advokater og erhvervsjournalister forudsiger bliver konsekvensen af at tage kampen op mod det store Uponor A/S´s økonomiske særinteresser.